Earth Day Celebration

Lovely pagan and heathen earthkeepers and frithkeepers!

The official theme for the 50th Earth Day is climate action. The enormous challenge — but also the vast opportunities — of action on climate change have distinguished the issue as the most pressing topic for the 50th anniversary. Climate change represents the biggest challenge to the future of humanity and the life-support systems that make our world habitable.

Earth Day is day of contemplation and celebration

in honour of the earth.

Please, April 22, 2020 from dawn till dusk, share your poems, stories, pictures, climate actions and more about and for our Earth Mother on FaceBook or the PFI Message Board.

19.30 – 20.30 /CET: Online Earth Day Ritual and Poetry Reading

If you would like to join the online ritual, please be on time and after the ritual you are welcome to read out loud your favourite poem for Mother Earth.

Please check FaceBook or the PFI Message board for more information.

Ostara 2019


Voorjaar! Tijd om vrede te zaaien!

Vul een zakje met zaadjes voor vrede en een stukje papier met onderstaande tekst en uitleg:

Neem een paar zaadje voor vrede uit dit zakje. Stop ze in de grond, vul de inhoud van het zakje weer aan met zaden en wensen voor vrede en geeft het door aan de volgende (tekst gaat verder onder de afbeelding).

We staan schouder aan schouder met allen die onderstaande steunen:

Alle manieren van leven die de aarde,
planten, dieren en mensen boven winstbejag stellen.
Schoon drinkwater als recht voor alle levende wezens.
Schone grond, schone lucht en schoon water.
Het op grote schaal (her)planten van bomen.
Bewust consumeren en hergebruiken.
Mensenrechten, democratie en de rechtsstaat.
Het recht op zelfbeschikking voor elk individu.
Het recht op natuurlijke en traditionele geneeswijzen.

Stel je voor: wereld wijde harmonie, balans, mededogen, verbinding, respect, begrip, samenwerking, gastvrijheid en verdraagzaamheid! Bereidheid om te delen! Duurzaamheid! Mensen van verschillende culturen en kleuren die vreedzaam samenwerken, die elkaar bijstaan en elkaar ruimte gunnen voor eigenheid.

Moge deze wensen wortelen in vruchtbare aarde!
Moge deze wensen harten van mensen beroeren!

Moge deze wensen mee waaien met de wind!
Moge deze wensen wielen en woelen in water!

Laat dit onze goede gift zijn aan toekomstige generaties!


PFI NL Conferentie 2019

18e Pagan Federation Internationaal Nederland Conferentie

Voorjaarsbijeenkomst zaterdag 25 mei 2019

De jaarlijkse bijeenkomst van de Pagan Federation Internationaal Nederland  terug in Lunteren, waar de allereerste conferentie plaatsvond in 2001!

Kom naar onze voorjaarsbijeenkomst en ontmoet, dans, zing en wees vrolijk!

Het thema dit jaar is ‘Terug naar de wortels en geworteld in traditie’. Waar vinden we onze inspiratie in de 21ste eeuw? Wie zijn de voorouders die het Nederlandse magische en paganistische/ heidense landschap vorm hebben gegeven? En hoe kunnen we daar als gemeenschap vandaag de dag mee omgaan?

Datum: Zaterdag 25 mei 2019 (09:30 – 17:30)
Locatie: Lunteren, het gebouw is rolstoel toegangkelijk

Het volledige adres staat op het ticket. Lunteren ligt in de buurt van het Nationaal Park De Hoge Veluwe, midden in het geografische centrum van Nederland. Er is voldoende parkeergelegenheid.

Deur open om 09:00 uur.

Markt van 093.0 – 17.00uur
Openingsritueel 10.00
Workshops en lezingen 10.30 – 17.00 uur

Sluitingsritueel 17.00

Bij de bar zijn warme en koude dranken verkrijgbaar, en voor de lunch salades, verschillende broodjes, soep e.d.

Openings- en sluitingsritueel
Een treffen van PFI Nederland is een mogelijkheid om samen te zijn met (een deel van) de heidens/paganistische gemeenschap. Vanuit die gedachte, gemeenschap, geven we vorm aan het openings- en sluitingsritueel van de PFI lente bijeenkomst 2019.

De dag begint met de Vlam voor Vrede, een ritueel om onze betrokkenheid bij en zorg voor de aarde en de maatschappij waarin we leven tot uitdrukking te brengen.

Aan net eind van een bijeenkomst vol boeiende lezingen, leerzame workshops en onderhoudende gesprekken komen ze we weer samen in een kring. Dit keer om onze heidens/paganistische gemeenschap te vieren.

Sprekers en workshopleiders:
Rich Eduard, Stichting Aliran
Gardenstone,  germaans heidendom, schrijver en onderzoeker
Morgana Sythove, Pagan Federation Internationaal
Frigga Asraaf, germaans heidendom, Vlam voor Vrede
Simone Poortman & vrienden

Toegang  € 15 voor PFI-leden en € 18 voor niet-leden
Marktkraam per tafel tafel € 20 (excl. ticket)

Voor tickets verdere informatie:

PFI Nederland Conferentie 2019