Een voorbeeld voor een trans-reis naar een voorouderplek

Mijn raad is voor je aan deze trans-reis begint eerst de voorouders aan te roepen om hen te vertellen dat je op bezoek komt en de eventuele reden daarvoor. Het is beleefd en het geeft hen ook de tijd zich op je komst voor te bereiden en er mogelijk zelf naar toe te gaan.

Je bent van harte welkom op deze voorouderplek. Er eenmaal aangekomen, zijn er tal van keuzes. Ben je opzoek naar troost, kennis of iets anders? Heb je met een voorouder afgesproken? Of is het je eerste keer en wil je in alle rust rondkijken. Het kan prettig zijn op deze manier in de nabijheid van de voorouders te verkeren. Een praatje aan te knopen met degene waar je naast bent gaan zitten of om te luisteren naar gesprekken die gevoerd worden. Er staan groepjes voorouders met elkaar te praten op het plein. Wellicht wenkt een van hen je om naar ze toe te komen. Er zijn voorouders die werkzaamheden uitvoeren. Je kan een kijkje bij hen nemen en wie weet vertellen ze je iets over wat ze aan het doen zijn. Je bent welkom in de toversmidse en in de toverweverij om rond te kijken en vragen te stellen. Of staat er een voorouder in de deuropening van een van de gebouwen en nodigt je uit naar binnen te komen.

Germaans Heidendom

Zorg er voor dat je comfortabel zit of ligt……… Sluit je ogen……… en haal een paar keer diep adem……… Voel waar je lichaam de grond raakt……… Ga naar een plek in de natuur……… Kijk hier even rustig rond……… en neem je plek waar: ruik de geuren……… proef de smaak van de lucht die je inademt……… hoor de geluiden……… voel de wind over je huid strelen………

Kijk je in noordelijke richting dan zie je verderop een bos……… Van waar je staat loopt er een pad naar toe……… Je volgt dit pad dat je naar het bos brengt……… Dichterbij komende zie je een opening waar bomen een natuurlijk tunnel vormen……… Loop de tunnel in……… hoe verder je komt hoe hoger de bomen worden………. Iets verderop zie je daglicht……… je nadert het einde van de tunnel……… Stap de tunnel uit en dan sta je op de Idavlakte………. Blijf even staan en kijk om je heen………. Recht voor je staat midden op de vlakte Yggdrasil, de wereldboom……… je zien een pad dat al vele male betreden is……… laat dit pad je naar de wereldboom leiden……… Dichterbij komend zie je hoe groots de boom is……… alleen de bovengrondse delen van de wortels zijn al vele malen hoger dan jij bent……… de stam verheft zich hoog boven je……… de takken reiken tot ver in de hemel………

Daal in je verbeelding af langs een van de wortels naar de onderwereld……… Als je weer grond onder je voeten voelt, kijk je even om je heen……… richt je blik recht voor je en zie ginds een rivier met daarachter in de verte vaag de omtrekken van de poort van Hel, het dodenrijk……… Kijk nu naar rechts……… en zie een pad……… laat het pad je leiden naar gebouwen die verderop staan voor de rand van een bos……… loop tussen twee van de gebouwen door……… je komt op een plein waar meerdere gebouwen in een kring omheen staan……… midden op het plein is een vuurplaats, waar een vuur brandt……… er omheen staan banken……… Je ziet voorouders op de bank zitten……… Sommige van hen zijn in gesprek met elkaar……… een enkeling staart in het vuur….. anderen zijn aan het spinnen of hout bewerken………

Als het tijd is terug te keren neem je afscheid van de voorouder(s) met wie je gesproken hebt. Bedank voor de tijd samen. Keer dan op je schreden terug langs de weg die je hier gebracht heeft.