Gebed voor Vrede

Heil voormoeders, heil voorvaders!
Heil voorouderlijke vredeshoeders!
Heil voorouderlijke geestverwanten!
Heil voorouderlijke zielsverwanten!

Wij vragen oudouders en stamouders
van de vele tradities, levensopvattingen,
geloofsovertuigingen en stromingen
die deze goede aarde rijk is:

Werk met ons samen, jullie nakomelingen,
opdat wij en degenen die na ons komen
in vrijheid, veiligheid en vrede kunnen leven.

Omarm alle mensen die lijden onder oorlog, geweld,
vervolging en/of overheersing door een vreemde natie
in hun pijn en wanhoop, hun angst en verlies,
hun honger en eenzaamheid, hun vechten of vluchten.

Omarm het land, alle dieren, alle levende wezens!

Moge ons oprechte pleidooi voor vrede,
vrijheid en veiligheid gehoord worden.

Vandaag voeden wij
het vuur van vrede en vrijheid!
Vandaag voeden wij
de vlam van verdraagzaamheid!
Vandaag voeden wij
het vuur van verbondenheid!

Vlam van vrede snel verder en voort:
vrij en vrolijk, krachtig en klaar.

Vlam van vrede snel verder en voort:
Verwarm, verbind,
ontbrand bewustzijn en begrip.

Vlam van vrede snel verder en voort:
door wateren wijd,
door velden en vrije natuur,
diep in de aarde, hoog in de lucht.

Wij weven een kleurrijk web!
Wij ontwerpen patronen van vrede!
We vertellen onze verhalen
over toekomstige tijden!
Wij voeden de Vlam voor Vrede.
Wij voeden alle vreedzame krachten.
Moge het vele harten en geesten openen.
Moge het bruggen bouwen tussen volkeren.

Met elke ademtocht hernieuwen
we de band met al wat leeft.

Moge ons denken en doen
een liefdevolle bijdrage leveren
voor de aarde en alle levende wezens.

Moge ons denken en doen
een liefdevolle bijdrage leveren
voor komende kinderen en kindskinderen.

Heil aan allen die dit hebben gehoord,
vervolg nu je weg in voorspoed en vruchtbare vrede.
Wij danken voor de dingen die zijn en die zullen zijn.

Kom, die wil komen!
Ga, die wil gaan!
Blijf, die wil blijven!

Heil!