Seidr Sibbe

© Frigga Asraaf 2009

Hoogstwaarschijnlijk kenden alle germaanse volkeren mensen die zich bezig hielden met zaken die we nu scharen onder noemers als sjamanisme en hekserij. Naast het feit dat in geschreven bronnen als de Edda’s en saga’s over dit soort praktijken melding wordt gemaakt, zijn er tal van begrippen overgeleverd in de verschillende germaanse talen die hier op wijzen. Op een bepaald moment drong het tot me door dat deze mensen zich onder de voorouders bevinden. Daar in die tijd mijn aandacht in het bijzonder op de voormoeders gericht was, waren het de vrouwen die deze praktijken beoefend hadden waar mijn belangstelling naar uitging. Vrouwen die bijvoorbeeld bedreven waren in wichelarij, die kruidenkennis bezaten en wier raad ingewonnen werd bij kwalen of vrouwen die in hun tijd met de seidhstaf gewerkt hebben. Het zou toch mogelijk moeten zijn contact te maken met hen, bedacht ik me vervolgens.
Zo gedacht, zo gedaan. Ik heb toen de germaanse voormoeders in het algemeen aangeroepen en mijn gedachten hieromtrent uitgesproken. Ik heb erbij verteld dat hoewel ik het woord seidh gebruikte ik wel doelde op het gehele voorouderlijke germaans veld, met alle gebieden en volkeren die daartoe behoren. Terwijl ik de germaanse voormoeders mijn idee voorlegde voelde ik iets veranderen in de aanwezigheid: er kwam duidelijk iets bij, iets dat ik daarvoor nog niet ervaren had. Zoals vaak met dit soort zaken is het lastig te omschrijven wat ik precies voelde, maar ik kan wel zeggen dat ik vanaf dat moment contact had met een groep voormoeders die ik met seidhmoeders ben gaan aanspreken. Het is sedert het begin van onze kennismaking een vruchtbare samenwerking geweest. Zij zijn bereid hun kennis en kunde met mij te delen en ik leer ik allerlei nieuws van hen. Ook zij vinden het leuk nieuwe technieken te leren, werkwijzen die in later eeuwen en veelal in onze tijd zijn bedacht.
Na Ellynn over mijn ervaringen met de seidhmoeders verteld te hebben, is ook zij zich aan hen voor gaan stellen. Een dag of wat later diende een groep voorvaders zich bij haar aan. Voor het nodige evenwicht vonden zij het zaak dat we hen eveneens leerde kennen en zij gaven aan dat we hen de tovervaders konden noemen. Ook met hen heb ik ondertussen een prettige band opgebouwd.
De seidhmoeders leren me meer en meer over hun vrouwentover, spinnen en weven, en wat er allemaal kan met de seidhstaf. De tovervaders op hun beurt onderwijzen me in de mannentover van het smeden. Ik merk dat de vrouwentover me makkelijker afgaat. Dat zal ongetwijfeld zo zijn omdat ik zelf een vrouw ben. Het zal langer duren de mannentover van de tovervaders te doorgronden.

Om nader kennis met de seidr sibbe te kunnen maken zijn er allerlei manieren te noemen, waaronder trance-reizen. Maar waar zijn ze te vinden in de onderwereld was de vraag toen ik hen nog maar net had ontmoet. Om het eenvoudig te houden heb ik aan de voorouders, de seidhmoeders en de tovervaders gevraagd of we een plek van samenkomst in de onderwereld konden afspreken en daar hebben ze mee ingestemd. Die plek duid ik sindsdien aan als de voorouderplek. Het behoort tot de mogelijkheden daar de germaanse voorouders in het algemeen te ontmoeten evenals leden van de voorouderlijke seidr sibbe in hun toverweverij en toversmidse. Een korte beschrijving van een trance-reis naar deze voorouder plek volgt hieronder en er is ook een uitgebreidere beschrijving net als uitleg over trans-reizen .

Trance-reis naar de voorouderplek

  • reis naar de Ida-vlakte, naar de wereldboom Yggdrasil
  • daal via een van de wortels af naar de onderwereld
  • wandel eenmaal in de onderwereld een stukje naar rechts
  • daar staan een aantal gebouwtjes in een kring
  • loop tussen de gebouwtjes door een pleintje op
  • op het pleintje lopen voorouders rond of ze zitten op banken die er staan
  • een van de gebouwen rond het pleintje is de toverweverij van seidhmoeders
  • het gebouw ernaast is de toversmidse van de tovervaders

Het is wel zo beleefd om voor je aan de trance-reis begint even te melden dat je er aan komt en het kan ook handig zijn al te vertellen met welk doel of vraag je komt. Een zonnerad-rite of andere bescherming opzetten is voor aanvang is wel zo verstandig en daarna kunnen de voorouders, de leden van de seidr sibbe aanroepen worden. Afhankelijk van wie je wil ontmoeten kunnen ze allemaal aangeroepen worden of alleen één van de drie genoemde groepen.
De voorouderplek is een prettig plek om te vertoeven. Gewoon om even op het pleintje op een bank te ploffen in gezelschap van de voorouders, met hen te babbelen of alleen om even bij hen te zijn. Soms zit ik tussen hen in en gaat de hoorn rond. Je kan bij hen terecht voor steun, troost en kracht. Wie weet wat voor wijsheid ze met je willen delen.
In de toverweverij is van alles te zien en te ervaren. Het is bijvoorbeeld een ervaring door de seidmoeders in hun toverdraden gewikkeld te worden en op die manier bijvoorbeeld hun kracht en kennis te ontvangen. De warmte van het toversmidsvuur van de tovervaders en hun toversmeedwerk zijn ook een heel eigen en indrukwekkende belevenis. Iets dat ik van meerdere mensen vernomen heb na doe-dagen van Het Rad en bij andere gelegenheden.

Bedenk dat het wezenlijke ervaringen zijn die opgedaan kunnen worden met seidh-technieken en besef het risico dat er aan verbonden is. Het is mensen die pas beginnen aan te raden eens een workshop te volgen bij mensen met ruime ervaring om op zijn minst een aantal basisvaardigheden op te doen. Er zijn tal van workshops op het gebied van sjamanisme, druïdisme en hekserij waar dit soort vaardigheden te leren zijn. Achteraf is het heel eenvoudig de eventueel gebruikte zinnebeelden en het mythologische wereldbeeld te vervangen door de germaanse.