Voorbeeld van een Bezielde Verbinding ritueel

Opening

Gegroet gij dwergen, geesten ons goed gezind.
Dwergen der windstreken, dragers van Ymirs schedel.
Noord! Oost! Zuid! West! Heilig en behoud in ons en om ons.
Wakers van de wereld, waak over ons bijeen!

Allen Heil aan de dragers van Ymirs schedel!

Behoud en behoed vredeshoeders in deze en andere werelden!
Alle goden en geesten ons gunstig gezind: weer vijand en verraad!
Keer onheil en kwaad! Belet misleiding en bedrog!
Alle vredeshoeders, de vredesgaard en de Vlam voor Vrede zijn vrij en veilig!

Allen: Heil aan de Vlam voor Vrede

Aanroep

Heil geesten van deze gronden. Heil geesten van dijk en duin.
Heil geesten van weide en woud. Heil geesten van kwelder en kust.
Heil geesten van beemd en broek. Heil geesten van plas en polder.
Heil aan de aarde, heil aan de gemeenschap aarde!
Heil bomen, heil planten, heil dieren!

Allemaal: Heil aan de geesten van deze gronden!

Voorouders raak ons en onderwijs ons!
Help ons om naar het land te luisteren.
Help ons de wateren van de wereld te horen,
om Moeder Aarde in ons hart te voelen.

Allen: Heil aan allen ons voorgegaan: voorouders, oudouders, stamouders!

Heil nakomelingen van nu en later! Heil aan de komende negen generaties!

Allen: Heil aan de komende negen generaties!

Eerbetoon aan de aarde

Gulle aarde, gevende aarde,
heilzaam land, helend land.
Sterkende aarde, steunende aarde,
levendig land, liefdevol land.

Levende aarde, lijdende aarde,
Krachtig land, kwijnend land
Stralende aarde, stervende aarde,
Heilzaam land, huilend land.

Allemaal: Heil aan de aarde, heil aan het land!

Gebed

Alle manieren van leven die de aarde, flora, en fauna boven winstbejag stellen.
Een onvoorwaardelijk basisinkomen voor alle mensen op deze aarde.
Bloemrijke weiden, groene bossen, bloeiende draslanden.
Het op grote schaal (her)planten van bomen.
Een snelle transitie naar duurzame energie.
Bewust consumeren en hergebruiken.
Mensenrechten, democratie en de rechtsstaat.
Het recht op zelfbeschikking voor elk individu.
Het recht op natuurlijke en traditionele geneeswijzen.
Het recht op schoon drinkwater voor alle levende wezens.

Moge deze wensen harten van mensen beroeren!
Moge deze wensen wortelen in vruchtbare aarde!
Moge deze wensen mee waaien met de wind!
Moge deze wensen wielen en woelen in water!
Moge deze wensen ons innerlijk vuur voeden!

Sumbel / aanbieden van offers

Afsluiting

Met elke ademtocht
hernieuwen we de band
met al wat leeft.

Moge ons denken en doen
een liefdevolle bijdrage leveren
voor alle levende wezens.

Moge ons denken en doen
een liefdevolle bijdrage leveren
aan komende kinderen en kindskinderen.

Heil! Allen: Heil!