Stafrijm

Tonen en taal

dollen en dansen,

buitelen en botsen,

stoeien en stuiteren.

Spelen samen hun spel.

Een woord, een noot:

kleurrijke klanken

zingen te zamen

een levenslied.

 

© Frigga Asraaf 2008