Toverspreuk-ritueel

Dit ritueel werd uitgevoerd aan het eind van de doe-dag op 12 april 2003 waarin de toverspreuken uit de Lied Edda centraal stonden.

Benodigdheden:
Runen, hoorn, offerschaal, mede

Iedereen trekt voor het ritueel begint één rune  al dan niet met een vraag of iets anders in gedachte.

HAMER-RITE

RUNENCIRKEL
Wie wil zingt de runen mee.

RUNENGEZANG
De trommel klinkt…………..

Vol van spreuken
en vreugdestaven,
met tal van runen
en toverzangen.

Runen zult gij leren,
ontraadselde tekens,
zeer machtige staven,
zeer sterke staven
die kleurde de machtige ziener,
die maakten de machtige goden.

Een woord te spreken
op de sprekersstoel,
bij de bron van Urd;
ik zag en zweeg,
ik zag en peinsde,
hoorde het heilige woord:
ik hoorde van runen spreken.

Weet gij, hoe men zal ritsen?
Weet gij, hoe men zal raden?
Weet gij, hoe men zal kleuren?
Weet gij, hoe men zal kiezen?
Weet gij, hoe men zal bidden?
Weet gij, hoe men zal branden?
Weet gij, hoe men zal slachten
dat offers goed mogen slagen?1

HET AANROEPEN VAN DE GODEN
Iedereen zingt ‘Aarde, water, lucht en vuur’ mee en daar doorheen worden de goden aangeroepen. De priesteres begint met het aanroepen van Nehelennia. Daar na gaan we de kring rond. Wie wil stap naar voren en roept een van de goden of godinnen aan.

Het gezang gaat over in het zingen van de runen. Iedereen zingt de rune die hij of zij getrokken heeft. Zo zingen we de runen door elkaar een minuut of wat……

SUMBEL
De priesteres en priester zingen samen de runen Ansuz, Laguz en Uruz (ALU) over de hoorn heen. De hoorn gaat vervolgens in stilte een keer rond en een ieder die dat wil neemt een slok uit de hoorn. Wat overblijft in de hoorn wordt in de offerschaal gegoten.

AFSLUITING
Heil aan allen die dit hebben gehoord!
Vervolg nu je weg
in voorspoed en vruchtbare vrede!
ik zag en zweeg
ik zag en peinsde
hoorde het heilige woord
ik hoorde van runen spreken

Wij danken voor de dingen die zijn
en wij danken voor de dingen die zullen zijn!
Kom, die wil komen!
Ga, die wil gaan!
Blijf, die wil blijven!

1. Lied Edda, vertaling Jan de Vries