Vooroudergebed

Heil voormoeders, heil voorvaders!

Voorouderlijke vredeshoeders

Heil oudmoeders, heiloudvaders!
Heil stammoeders, heil stamvaders!

Breng wijsheid, welzijn en warmte.
Breng kracht, kennis en kunde.
Breng voorspoed en vruchtbare vrede.

Wij vragen voormoeders en voorvaders
van de vele tradities, levensopvattingen,
geloofsovertuigingen en stromingen
die deze goede aarde rijk is:

Werk met ons samen, jullie nakomelingen,
opdat wij en degene die na ons komen
in vrijheid, veiligheid en vrede kunnen leven.

Laat verstomde stemmen wederom spreken.
Laat de stem van vrede andermaal schallen.
Ontbrand vechtlust om te strijden voor vrede.

Voor alles wat dierbaar is op deze aarde:
kies nu voor vrede, geef vrede een kans!
Hou met hoofd, hart en handen hoog
wat waard is voor te leven en lief te hebben!

Vandaag voeden wij
het vuur van vrede en vrijheid!
Vandaag voeden wij
de vlam van verdraagzaamheid!
Vandaag voeden wij
het vuur van verbondenheid!

Vlam van vrede snel verder en voort:
vrij en vrolijk, krachtig en klaar.

Vlam van vrede snel verder en voort:
Verwarm, verbind,
ontbrand bewustzijn en begrip.

Vlam van vrede snel verder en voort:
door wateren wijd,
door velden en vrije natuur,
diep in de aarde, hoog in de lucht.