Gebed voor vluchtelingen en asielzoekers

Heil aan de voorouders!
Heil aan de oude vrienden en verwanten
van alle bevolkingsgroepen op deze aarde!

Waak waar ook ter wereld
over alle vluchtelingen en asielzoekers.
Omarm hen met al hun angst en verlies,
pijn en wanhoop, hun honger en eenzaamheid.

Miljoenen mensen lijden onder oorlog of conflict,
overheersing door buitenlandse indringers,
vervolging, onderdrukking, geweld, klimaatverandering.
Miljoenen mensen worden gedwongen hun huis en haard
en alles wat hen dierbaar is te ontvluchten.
Mogen zij een veilige doorgang vinden
en hartelijke, helpende handen.

Vredeshoeders en frithu-wevers
van alle bevolkingsgroepen van deze wereld:
help ons onze menselijkheid
te herinneren en behouden.
Voed onze moed om vreemden te verwelkomen.
Voed ons medeleven en goedhartigheid
om vluchtelingen en asielzoekers te verwelkomen.
Open onze ogen, opdat we de behoeften van anderen kunnen zien.
Open onze oren, opdat we hun huilen kunnen horen.
Open ons hart, opdat we hun pijn kunnen voelen.

Zegen degenen die zich inzetten om hen zorg en troost te bieden.
Voed vrijgevigheid en vriendelijkheid in al onze harten.

Help ons politici te overtuigen om hulp te bieden aan iedereen in nood:
brood, bad en bed zijn eenvoudige menselijke behoeften.

Leid de naties van de wereld naar dialoog en diplomatie
en evenwicht voor het welzijn van de aarde en alle levende wezens.

Moge ons oprechte pleidooi voor vrede en veiligheid gehoord worden.