Trance-reizen

© Frigga Asraaf 2009

Trance-reizen is een techniek die je kan toepassen voor het zoeken naar kennis of informatie voor jezelf of voor anderen. Tijdens een trance-reis is het mogelijk door het bereiken van een veranderde staat van bewustzijn contact maakt met andere realiteiten.
Er zijn vele vormen van trance-reizen zoals visualisatie, geleide meditatie, het aannemen van bepaalde houdingen, padwerk of combinaties van deze vormen. Een trance-reis kan alleen of in een groep uitgevoerd worden. Verbeeldingsvermogen speelt een belangrijke rol bij genoemde werkwijze, zowel voor de begeleider (in dit artikel verder aangeduid als reisleider) en de deelnemers. Verbeeldingskracht voor het bedenken van trance-reizen, waarbij de mogelijkheden schier eindeloos zijn. Wat is het doel van een reis en hoe is dit te bereiken? De trance-staat oftewel de veranderde staat van bewustzijn wordt in trance-reizen ondermeer bereikt door gebruikt te maken van doorgangen als een tunnel, water, een holle boom, een deur en ga zo maar door.
Voor de deelnemers kan de eigen verbeeldingskracht het besef brengen dat er onnoemlijk veel mogelijk is. Je bent plots in staat tot dingen die in de dagelijkse realiteit onmogelijk zijn. Tijdens een trance-reis kunnen we bijvoorbeeld van gedaante veranderen en vliegen als een vogel of door het bos rennen als een wolf. Het behoort tot de mogelijkheden geesten en krachtdieren te ontmoeten en met het te spreken. Veelal wordt bij trance-reizen voornamelijk gesproken van zien. Bedenk echter dat met alle zintuigen indrukken kunnen worden opgedaan en het van mens tot mens kan verschillen of men ‘ziet’, ‘hoort’, ‘ruikt’ of ‘proeft’.
De manier van reizen die in dit artikel aangehouden wordt is een mengvorm waarbij de reisleider de heen- en terugreis vertelt en mensen op eigen houtje hun gang laat gaan op de plaats van bestemming. De reisleider neemt de reizigers met zijn stem mee naar de andere werelden. Als de reizigers daar waar de trance-reis heen leidt zijn aangekomen, zwijgt de reisleider tot het voor de reizigers tijd is om terug te keren. Daarna vertelt hij de terugreis (de heenreis in omgekeerde volgorde). Eindig een trance-reis altijd duidelijk in het hier en nu, wijs de deelnemers daar ook op!

De informatie die wordt verkregen door het maken van een trance-reis is vaak zinnebeeldig. Sommige symbolen zijn universeel, anderen behoren tot een bepaalde traditie of stroming. Dit kan herkenning en begrip met zich meebrengen voor leden van dezelfde traditie of stroming. Het gebruik van zinnebeelden uit het germaanse veld kan ons in verbinding brengen met dit veld en het germaans deel van het collectief onderbewustzijn.
In de germaanse mythologie kennen we de Negen Werelden die door de wereldboom Yggdrasil met elkaar verbonden en van elkaar gescheiden worden. Het middelpunt is Midgard, onze wereld. Midgard wordt omgeven door de slang Jormungandr. Deze vormt de grens tussen Midgard en Utgard de ‘ruimte’ tussen de werelden. Er kan in principe een reis worden ondernomen naar elk van de negen werelden, maar het zijn niet allemaal aangename en/of ongevaarlijke plaatsen om te verblijven. Voor mensen die niet of nauwelijks ervaring hebben met trance-reizen is het af te raden om alleen naar Jotunheim, Zwartalfheim, Hel, Niflheim of Muspelheim te gaan. Ervaring opdoen kan natuurlijk onder begeleiding van een ervaren beoefenaar. Beleefdheid is ook in de andere werelden op zijn plaats en bij genoemde werelden raad ik aan van te voren toestemming te vragen aan de bewoners van de wereld om hun rijk te mogen betreden.

Trance-reisbeschrijvingen
De hieronder als eerste beschreven trance-reis is intussen een standaard reis binnen het germaanse veld te noemen en een vertrekpunt voor reizen naar allerlei bestemmingen binnen de negen werelden en de gebieden er tussenin. Het eerste gedeelte van de reis brengt je bij Yggdrasil, de wereldboom. Daar is al van alles te beleven, want je kan bijvoorbeeld de boom zelf in klimmen of om de stam heen lopen. Vanaf de wereldboom is het mogelijke verder te gaan naar de bovenwereld, via een wortel afdalen naar de onderwereld of door te reizen naar een bestemming in de andere werkelijkheden van Midgard.
Binnen het germaanse wereldbeeld is de sjamanistische onderverdeling in boven-, midden- en onderwereld aan te houden. De negen werelden bevinden zich in die driedeling:
onderwereld: Hel, Jotunheim, Zwart-Alfheim
middenwereld: Midgard, Muspelheim, Nifelheim
bovenwereld: Licht-Alfheim, Vanaheim, Asgard

Trance-reis naar Yggdrasil
Zorg er voor dat je comfortabel zit of ligt. Sluit je ogen en haal een paar keer diep adem………. Voel waar je lichaam de grond raakt………… Ga naar een plek in de natuur………… Kijk hier even rond………… en neem je plek waar: ruik de geuren… proef de smaak van de lucht die je inademt… hoor de geluiden…
Vanaf deze plek zie je een pad dat in de richting van het bos loopt. Loop in de richting van het bos………… Als je dichterbij komt zie je dat de bomen een natuurlijke tunnel vormen. Je loopt de tunnel in………………. Terwijl je door de tunnel loopt merk je dat de bomen steeds groter worden. Je bevindt je nu in het Heilige Bos…………………. In de verte zie je licht, je nadert het einde van de tunnel……………. Als je de tunnel uitkomt zie je Yggdrasil. Loop in de richting van de wereldboom en zie hoe groot hij is…………….. De wortels zijn veel hoger dan jij bent, de stam verheft zich hoog boven je. De takken reiken tot ver in de hemel.

De beschrijvingen van trance-reizen die nu volgen beginnen waar de voorgaande beschrijving stopt.

Trance-reis naar de voorouderplek
Daal via een van de wortels af naar de onderwereld………… Wandel eenmaal in de onderwereld een stukje naar rechts, er loopt een duidelijk regelmatig betreden pad………… Het pad leidt naar een aantal gebouwtjes die in een kring staan…………. Loop tussen de gebouwtjes door een pleintje op………… Op het pleintje lopen voorouders rond of ze zitten op banken die er staan

Klik voor een variatie op deze trance-reis, een bezoekje aan de seidhmoeders en tovervaders, op deze zin.

Trance-reis naar Asgard
Terwijl je in de richting van de wereldboom loopt, zie een regenboog waarvan een uiteinde vlak bij Yggdrasil zie je een berg liggen. Het kan zijn dat je Heimdal tegenkomt en dat deze vraagt wat je komt doen. Vertel hem de reden van je bezoek aan Asgard en vraag toestemming de brug af te mogen………………. Na het verkrijgen van toestemming loop je de regenboogbrug af en Asgard binnen. (Mocht je onverhoopt de toegang geweigerd worden, dan rest je weinig anders dan terug te keren.)

Het vervolg van de reis hangt af van het doel. Wanneer het de bedoeling is één van de goden te bezoeken, geef dan een beschrijving van de desbetreffende hal.

Trance-reis naar Vanaheim
In oostelijke richting van Yggdrasil kom je stromend water tegen……………… Spring het water in en laat je meevoeren door de stroom……………….. Laat jezelf meevoeren tot je weer land onder je voeten voelt…………… Loop het water uit en zie het glooiende vruchtbare land van Vanaheim voor je ……………….

Seidh beoefenen, het uitvoeren van rituelen en werken met runen levert wezenlijke ervaringen op die ingrijpend kunnen zijn. Besef het risico dat er aan verbonden is zowel voor beginnende als gevorderde beoefenaars. Het is aan te raden om eens een workshop te volgen bij mensen met ervaring om op zijn minst een aantal basisvaardigheden op te doen. Er zijn tal van workshops op het gebied van sjamanisme, druïdisme en hekserij waar dit soort vaardigheden te leren zijn. Achteraf is het heel eenvoudig de eventueel gebruikte zinnebeelden en een mythologische wereldbeeld te vervangen door de germaanse.