Vlam voor Vrede


De Vlam voor Vrede is een vuur dat in velen van ons brandt, een hartstochtelijk verlangen ons in te zetten voor wat wij van waarde achten: Moeder Aarde, vrede, verbondenheid, saamhorigheid en klimaatrechtvaardigheid, sociale rechtvaardigheid en intergenerationele rechtvaardigheid. Lees meer over het gedachtegoed van de Vlam voor Vrede in de Frithu Filosofie en Bezielde Verbinding 2023-2031.

De Vlam voor Vrede werd in 2014 ontstoken op initiatief van vredesweefster Frigga Asraaf. Vanaf de eerste vonken was het de bedoeling dat ook dit vredevuur zou blijven branden en het is ondertussen uitgegroeid tot een internationale heidense gebedskring.

Wereldwijd hebben mensen de Vlam voor Vrede omarmt en vele hiervan ontmoeten elkaar bij allerlei gelegenheden, tussen de werelden in de vredesgaard, online via de Vlam voor Vrede FaceBoek groep en FaceBoek-pagina en ook voor het uitvoeren van rituelen.

We leven in roerige tijden en stemmingmakerij is aan de orde van de dag. Voorouderlijke geesten doen een beroep op de vredeshoeders onder ons mensen. Ze vragen ons samen te komen en onze krachten te bundelen. Elk van ons kan op eigen unieke wijze de vlam van vrede voeden, alleen of samen met een groep. Zing, dans en trommel om vrede en vreugde in het web van het lot te spinnen!

Voorouderlijke geesten roepen ons tussen de werelden. Ze vragen ons bijeen te komen in de vredesgaard waar immer een vuur brandt en onze gebeden, rituelen en seidr voor Moeder Aarde, vrede, verbondenheid, saamhorigheid en voorspoed de vlammen voeden en doen oplaaien. De vredesgaard heet alle vredeshoeders welkom: mensen, voorouders, goden, geesten van alle tradities, geloofs- en levensovertuigingen, allen die bereidt zijn tot samenwerking voor het goede van al wat leeft, van het meest nietige wezentje tot en met de aarde zelf.

Laat onze vredestrommels en -liederen luidt horen!In 2014 the Flame of Frith was set fire on the initiative of frith keeper Frigga Asraaf. From the first sparks onward it was the intent to keep this peace fire continuously to burn brightly.

World wide people worldwide have embraced the Flame of Frith and many of them meet virtual in a FB group, between the worlds in the frith garth or on occasions such as:


Die Flamme des Friedens wurde 2014 auf Initiative von Frigga Asraaf entzündet. Vom ersten Funken an war die Absicht, dass auch dieses Freudenfeuer nicht verlöschen sollte.

Weltweit haben Menschen die Flamme des Friedens umarmt – sie wurden Teil einer Facebookgruppe, zwischen den Welten, im Hain des Friedens oder bei anderen Gelegenheiten, wie:

Ostara 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 Duitsland
IASC 2015 – Zweden
Eigenwijs Festival 2016, 2017 – Nederland
Ghandituin Rotterdam – Nederland 2016
Asgardian Heathen Festival 2016, 2017 – UK
SEI 2016 – Nederland
PFI Conferentie 2017 – Nederland
PFI Nederland Summer Symposium 2018 – Den Haag
IASC 2018 – Duitsland
15de Jubileum URI Nederland – Amsterdam 2018
Online Flame of Frith Healing Ritual, 2020 onwards
Creatieve Broedplaats Door – 2023