Boekenlijst

ASATRU / GERMAANS HEIDENDOM

Asatru, een naslagwerk – Frigga Asraaf
Een persoonlijke beschouwing over asatru met uitleg over onder andere lot, zielenleer, goden en jaarfeesten. Tijdelijk uitverkocht!

The Asatru UK Book of Blots – edited by Dan Coultas
Asatru UK publications 2020
A collection of Blots, rituals, ceremonies and rites written by some of the most experienced heathen ritual leaders from across the UK and Europe.

Eldariten
Gelebtes germanisches Heidentum – Das Ritualbuch des Eldaring e.V.
Zusammengestellt und herausgegeben von Petra Bolte, Edition Roter Drache 2022
Buch ist eine Hilfestellung für Anfänger und Suchende, aber auch praxiserfahrene Heiden finden hier zahlreiche neue Ideen und Zugänge. Neben Ritualvorschlägen und Inspirationen zu Lebenskreis- und Jahreskreisfesten, der Ahnenverehrung, Blóts für die Hohen und weitere Wesenheiten enthält das Praxisbuch ebenso hilfreiche Tipps rund ums Ritual so wie Beispiele für Blóts in großen Gruppen.

Goddess Holle – GardenStone (Gunivortus Goos)
236 pages, paperback, ISBN 978-3-8423-7391-0
Frau Holle, often also called Mother Hulda, is well known all over the world from the famous fairytale the Grimm brothers published long ago. But Holle is much more than just some vague character from mythology.
De boeken van schrijver GardenStone zijn via zijn webstek te bestellen.

Goden van de Lage Landen – Gardenstone
Books On Demand 2015
Namen, beschrijvingen en, voor zover voorhanden, afbeeldingen van goden en godinnen die werden vereerd op wat nu Nederlandse en Vlaamse bodem is. De gepresenteerde goden werden vereerd door de Friezen, de Bataven, de Tubanten, de Cananefaten, de Tungri, de Frisiavonen, de Marsakers, de Sturiers, de Cugerners, de Toxandriers en de Nerviers – allemaal Germaanse volken, zij het deels zeker meer of minder door de taal en cultuur van de Kelten beïnvloed.

Nehalennia, Godin van de zeekust- Gardenstone
Books On Demand 2016
Dit boek beschrijft in woord en beeld een rijke keuze uit archeologische vondsten en schetst vervolgens een uitvoerig beeld van het leven destijds, dat daarmee de Nehalennia-cultus in haar achtergrond plaatst. Het afsluitende hoofdstuk toont, dat deze godin tegenwoordig weer op velerlei wijzen in harten en hoofden van heel verschillende mensen leeft.

Doors of Valhalla – Vincent Ongkowidjojo
Mandrake of Oxford, Oxford, UK 2016
This book presents an exegesis of Voluspa, Havamal and Lokasenna.

The ancient fires of Midgard – Andrea M. Haugen
Well of Urd, Valkenburg 1999
In dit boekje beschrijft de auteur haar persoonlijke beleving van asatru. Ze vertelt over de mythologie, het vieren van jaarfeesten, natuurmagie, runen, seidh, zelfontplooiing en meer. Een sympathiek boekje dat een leuke introductie in verschillende onderdelen van asatru is.
Een minpuntje is dat ze het hele boek door op het christendom blijft hakken.

Our Troth – onder redactie van KveldúlfR Gundarsson
The Ring of Troth, USA 1993
Een boek met onder meer beschrijvingen van diverse goden, geschiedenis van germaanse volkeren en rituelen voor jaarfeesten. Het is samengesteld uit het onderzoek en de ervaring van diverse leden van de Ring of Troth.
(Te bestellen bij The Ring of Troth.)

Teutonic Religion – KveldúlfR Gundarsson
Llewellyn Publications, Minnesota, USA 1993
Een boek over zowel de religieuze als traditionele kennis van de germaanse volkeren, met voorbeelden voor rituelen.

RUNEN

24 runen – Frigga Asraaf
Het Rad, Dordrecht 2007
Dit boek biedt de lezer een inleiding in wat er overgeleverd is aan runenkunde. Het vertelt over de geschiedkundige achtergrond van runen evenals toepassingen van runen voor toverij terug te vinden in de bronnen. Geïnspireerd door eeuwenoude teksten, zoals het Angelsaksische runengedicht, het Oudnoorse runengedicht en het Oudijslandse runengedicht heeft de schrijfster bij elke rune van de Oudere Futhark een vers in stafrijm geschreven om zo de betekenis van het teken te verwoorden. Het boek bevat ook een vertaling van deze drie overgeleverde runengedichten.

Northern Mysteries & Magick – Freya Aswynn
Llewellyn Publications, Minnesota, USA 1990
Eén van de beste boeken als het gaat om de runen (de herziene uitgave van Leaves of Yggdrasil). Freya Aswynn is een runenmeesteres die in dit boek haar visie op de runen geeft. Zij combineert geschiedenis, mythologie en persoonlijke ervaring. Daarnaast geeft zij een aantal voorbeelden voor het duiden van de runen, geeft uitleg over runen-magie en beschrijft een aantal van de goden en godinnen.

Principles of Runes – Freya Aswynn
Thorsons, Londen, Engeland 2000
Een praktische introductie tot de runen, met uitleg over het duiden van de runen, het gebruik van runen voor persoonlijk ontwikkeling en hoe de energie van de runen op te roepen voor magie en genezing.

Runen in de noordse traditie – Vincent Ongkowidjojo
Uitgeverij Ankh-Hermes, Deventer, Ankertjesserie 319, 2007
Een benadering van de runen vanuit cultuurhistorisch perspectief.

Secrets of Asgard – Vincent Ongkowidjojo
Mandrake of Oxford, Oxford, UK 2011
An instruction in esoteric rune wisdom

Futhark: A Handbook of Rune Magic – Edred Thorsson
Samuel Weiser, Inc., Maine, USA 1984
Edred Thorsson beschrijft de 24 runen van de Oudere Futhark: de etymologie, fonetische waarde en interpretatie van elke rune. Hij geeft uitleg over het zingen van de runen en voorbeelden van rituelen voor het gebruik van de energie van de runen.

Runelore: A Handbook of Esoteric Runology – Edred Thorsson
Samuel Weiser, Inc., Maine, USA 1987
De geschiedenis van de runen, rune-magie, het duiden van runen, runen numerologie, runen gedichten.

At the Well of Wyrd – Edred Thorsson
Samuel Weiser, Inc., Maine, USA 1988
Dit boek gaat specifiek over het duiden van runen. Het geeft een aantal voorbeelden voor duidingen en een korte beschrijving van elke rune gericht op het duiden.

Taking up the runes – Diana L. Paxon
Weiser Books, Maine, USA 2005
Het boek is opgezet als een cursus. Het beschrijft de runen uit de 24 reeks en geeft uitleg over de toepassing van runen voor bezweringen, rituelen, waarzeggerij en magie.

Werken met Runen – Klaus Würthner
Uitgeverij Schors, Amsterdam 1996
Klaus Würthner geeft zijn kijk op zowel de Oudere Futhark als de Armanen Futhork. Van beide runenreeksen worden achtergronden, mythologische verbanden en een wisselwerking met onderwerpen zoals, tarot, astrologie, de I Tjing en hun getalswaarden beschreven.

Anglo-Saxon Runes – Tony Linsell
Anglo-Saxon Books, Middlesex, England 1992
Een vertaling van de eenentwintig angelsaksiche runen gedichten, met daarnaast achtergrond informatie over de noord-europese heidense gemeenschap.

Runen – Marlies Philippa en Aad Quak
Thomas Rap, Amsterdam 1994
Een wetenschappelijk boek over runen, met informatie over de tijd en omstandigheden waaraan de runen zijn gelieerd. Het is geschreven door een taalkundige en een oud-germanist.

Runes – R.I. Page
British Museum Press, London, England 1987
Een wetenschappelijk boek over runen van de vroegste continentale inscripties tot het gebruik als schrift voor de engelse taal tot in de angelsaksische tijden.

Runes and their origin, Denmark and Elsewhere – Erik Moltke
The National Museum of Denmark
Een vijfhonderdvierenvijftig bladzijde dik wetenschappelijk standaardwerk op het gebied van runen vol met archeologische vondsten met runeninscriptie voorzien van (mogelijke) vertalingen en uitleg.

Runen – Wolfgang Krause
Walter de Gruyter & Co, Berlijn, Duitsland 1970
Een wetenschappelijk boekwerkje waarin onder andere vorm en gebruik van runen besproken worden.

Runenkunde – Klaus Düwel
Sammlung Metzler, Stuttgart, Duitsland 1968
Eveneens een wetenschappelijk boek waarin bijvoorbeeld runeninscripties uit de oudere runenperiode, zuidgermaanse, engelse en friese inscriptie en theorieën over de oorsprong der runen in aan de orde komen.

SEIDH / SEIDR

Nine worlds of Seid-Magic, Ecstasy and neo-shamanism in North European paganism – Jenny Blain
Routledge, Londen, Engeland 2002
Een antropologische studie over seidh, neo-shamanisme en heidendom geschreven door een insider en vanuit een amerikaans oogpunt. Als je daar door heen leest is het de moeite waard.

The Viking Way, Magic and mind in the late Iron Age Scandinavia – Neil Price
In this fully-revised and expanded second edition, Neil Price takes us with him on a tour through the sights and sounds of this undiscovered country, meeting its human and otherworldly inhabitants, including the Sámi with whom the Norse partly shared this mental landscape. On the way we explore Viking notions of the mind and soul, the fluidity of the boundaries that they drew between humans and animals, and the immense variety of their spiritual beliefs.

Das Seidhr Handbuch, Eine einführung – Hans Stucken
Verlag Daniel Junker, Hamburg, Duitsland 2006
Een eenvoudige, maar heldere inleiding in seidh.

Teutonic magic – KveldúlfR Gundarsson
Llewellyn Publications, Minnesota, USA 1990
In dit boek beschrijft KveldúlfR Gundarsson de theorie en praktijk van de Teutoonse magie. Het bevat o.a. uitleg over het duiden van de runen, runen-magie, seidh en kruiden-kennis.

Helrunar, a manual of rune magick – Jan Fries
Mandrake of Oxford, Oxford, England 1993
Jan Fries benadert de runen op geheel eigen wijze vanuit een sjamanistisch perspectief. Hij gaat niet zo zeer in op de betekenis van de runen, als wel op diverse manier voor het omgaan ermee.

MYTHOLOGIE

Van Ægir tot Ymir – Paula Vermeyden i.s.m. Arend Quak
Sun, Nijmegen 2000
Een wetenschappelijk boek met uitleg over personages en thema’s uit de germaanse en noordse mythologie van de hand van de deskundige op het gebied van de (oud-)ijslandse letterkunde Paula Vermeyden (1933 – 2005) en Arend Quak, deskundige op het gebied van het oudgermaans.

Edda, Goden- en heldenliederen uit de Germaanse oudheid – vertaling Jan de Vries
Uitgeverij Ankh-Hermes, Deventer 1994, oorspr. uitgave 1938

Edda – vertaling Marcel Otten
Uitgeverij Ambo, Baarn 1994,1996

Over de noordse goden, Verhalen uit Edda en Heimskringla – Snorri Sturluson
Meulenhoff, Amsterdam1883
Een vertaling, onder redactie van Egil Törnqvist, van de proloog en Gylfaginning in zijn geheel en de goden verhalen van de Skáldskaparmál uit de Proza Edda. Daarnaast bevat het boek de eerste tien hoofdstukken van de Ynglinga Saga het begin van de Heimskringla.

Noorse goden, mythen en sagen – Neil Gaiman
Karakter Uitgevers B.V.
Hervertelling van noordse mythen en sagen tot een doorlopend verhaal.

The Elder Edda – vertaling Lee M. Hollander
University of Texas, USA 1986

Prose Edda – Snorri Sturlason, vertaling van Jean I. Young
University of California Press, USA 1954
Deze vertaling bevat de Gylfaginning en een deel van de Skáldskaparmál.

Edda – Snorri Sturluson, vertaling van Anthony Faulkes
Everyman, Londen, Engeland 1997
Een vertaling van de Proza Edda met de Gylfaginning, Skáldskaparmál en Háttatal

The Masks of Odin – Elsa-Brita Titchenell
Theosophical University Press, Pasadena, California 1985
Een vertaling van de Lied Edda voorzien van commentaar benaderd vanuit de theosofische hoek.

Norse Myths, Gods of the Vikings – Kevin Crossley-Holland Penguin Books, London, England 1993 Een moderne vertaling en hervertelling van de godenverhalen uit de Edda, voorzien van commentaar.

Dictionary of Northern Mythology – Rudolf Simek
Boydell & Brewer, Woodbridge, England 1993
Een naslag werk wat zeker de moeite waard is voor iedereen die zich verdiept in de noordse mythologie en saga’s. Het zijn 380 pagina’s met uitleg over goden, dwergen, elven, symbolen enz. Je kan het zo gek niet bedenken of het staat er in.

Gods and Myths of Northern Europe – H.R. Ellis Davidson
Penguin Books, Londen, Engeland 1990
Een van de klassieke boekwerken over de noordse godenwereld

Roles of the Northern Goddess – H.R. Ellis Davidson
Routledge, Londen, Engeland 1998
Een studie over de verering van noordse godinnen.

KINDERBOEKEN

Verhalen uit de godenwereld van de Edda – Henk van Kerkwijk
Leopold, Amsterdam, 1991
Henk van Kerkwijk zegt zelf over zijn boek: “Ik heb de traditioneel overgeleverde, onlogische volgorde die teruggaat op ijslandse verzamelingen als de oude Edda en de proza-vertelling van Snorri Sturluson doorbroken en de verschillende verhalen opnieuw gerangschikt, waarbij zich ineens een moderne romanstructuur vertoonde.” Heerlijk leesbaar en begrijpbaar voor de beginneling.

Goden en Helden uit de Noordse Mythologie – Brian Branston
Uitgeverij Helmond, Helmond
Geïllustreerde bewerkingen van goden- en heldenmythen. Het boek vertelt over koning Gylfi, die naar het huis van de goden reist om de geheimen van het heelal te doorgronden.

Godenverhalen uit de Edda – Dan Lindholm
Christofoor, Zeist derde druk 1991

Sprookjes van Vrouw Holle – Karl Paetow
Christofoor, Zeist tweede druk 1992
Een verzameling verhalen over Vrouw Holle, zoals ze in omloop waren in het duitse taalgebied.

GESCHIEDENIS

Leechcracht, Early Englisch Charms Plantlore and Healing – Pollington, Stephen
Anglo-Saxon Books, Engeland 2003
The author has brougth together a wide range of evidence for the English healing tradition.

The Mead-Hall, Feasting in Anglo-Saxon England – Pollington, Stephen
Anglo-Saxon Books, Engeland 2003
The meaning of communal meals and feasts of the Anglo-Saxon society.

The Elder Gods, the Otherworld of Early England – Pollington, Stephen
Anglo-Saxon Books, Engeland 2011
The purpose of this book is to bring together a range of evidence for pre-Christian beliefs and attitudes to the Otherworld drawn from archaelogy, linguistics, literary studies and comperative mytology.

De Germanen – Ernst F. Jung
Tirion, Baarn, 1993, oorspr. Ned. uitgave 1978
Een boek dat de geschiedenis van de germaanse volkeren behandelt vanaf de Prehistorie tot de Karolingische Tijd.

Altgermanische Religionsgeschichte I & II– Jan de Vries
Walter de Gruyter & Co., Berlijn, Duitsland, 1956, 1957
Eén van de wetenschappelijke naslagwerken over het geloofsleven van germaanse volkeren.

De Vikingen Saga – Rudolf Pörtner
Uitgeverij H. Meulenhoff, Baarn, 1971
Algemene beschrijving van de geschiedenis der Vikingen.

DIVERSEN

Heidense Heiligdommen, zichtbare sporen van een verloren verleden – Judith Schuyf
Omniboek 2019
Judith Schuyf gidst de lezer in ‘Heidense heiligdommen’ langs de zichtbare overblijfselen van een verloren, heidens verleden. Onze streken kenden in de pre-christelijke periode veel heilige bomen, waterbronnen, stenen, heuvels en kuilen. Ze verwezen naar heiligdommen, tempels en plaatsen waar recht werd gesproken.

Archeologie in de Lage Landen – Johan Hendriks
Uitgeverij Het Spectrum, Utrecht, 1994
In dit boek wordt uitgelegd hoe archeologen te werk gaan. Ook wordt, rekening houdend met nieuwe inzichten binnen de archeologie en aan de hand van vindplaatsen in Nederland en België, bekeken hoe mensen vroeger leefden, voedsel verzamelden, woningen bouwden enz.
Van de Pre-historie tot de Middeleeuwen.

NEDERLANDSE VOLKSKUNDE
Boeken over volksgebruiken die nog tot in deze eeuw in gebruik waren of zijn, waarvan vele sporen van een heidense verleden tonen.

Volksgeloof en Volksleven – H.W. Heuvel
Gysbers & Van Loon, Arnhem, 1978, oorspr. uitgave 1909

Friese Volksgebruiken weerspiegeld in Europese Folklore – Dr. J. van der Ven
Uitgeverij Gesto, Bergen N.H.

Folklore der Lage Landen – TJ.W.R. de Haan
Elsevier, Amsterdam 1992

Nederlandsche Volkskunde – J. Schrijnen
Gijsbers & Van Loon, Arnhem 1977, fotomechnische herdruk van de uitgaven uit 1939 en 1933

Nederlandsche Volksgebruiken bij Hoogtijdagen – C.C. v.d. Graft
Alllert de Lange, Amsterdam 1947

HET LOT

The Wisdom of Wyrd – Brian Bates
Rider Books, London, England, 1996
Een hedendaagse kijk op het begrip wyrd. Brian Bates bekijkt vanuit de mythologie en andere historische gegevens de levenslessen die er voor ons in te vinden zijn en geeft ze weer op een voor ieder mens bruikbare manier.

The Way of Wyrd – Brian Bates
Arrow Books, London, England, 1996
Uitleg over het lot in romanvorm.

The Well and the Tree: world and time in early Germanic Culture – Paul C. Bauschatz
Amherst MA: University of Massachusetts press, USA, 1982
Een wetenschappelijke studie over het lot binnen het germaanse wereldbeeld.

SAGEN
Een greep uit de ijslandse saga’s waarvan vertalingen in het nederlands bestaan.

De saga van de Völsungen – vertaling van Marcel Otten
Uitgeverij Ambo, Baarn 1996

IJslandse Sagen – P. Herrmann
Uitgeverij Fibula-van Dishoeck, Haarlem, oorspr. uitgave 1980
Met de geschiedenis der Volsungen en de geschiedenis van Hrolf Kraki

De Nibelungen en andere sagen – Edmund Mudrak
Uitgeverij Het Spectrum N.V., Utrecht/Antwerpen 1965

De Saga van Eirik de Rode
en andere IJslandse saga’s over reizen naar Groenland en Vinland – vertaling van Paula Vermeyden
Meulenhof, Amsterdam 1980
Deze bundel bevat vijf ijslandse saga’s: de saga van Eirik de Rode, de saga van de Groenlanders, de geschiedenis van Einar, zoon van Sokki, de geschiedenis van Audun uit de Westfjorden en de saga van Kroka-Hef.

Beowulf – vertaling Jan Jonk
Uitgeverij Bert Bakker, Amsterdam 1977
Beowulf is het enige germaanse epos dat in zijn geheel bewaard is gebleven. Een angelsaksische hofzanger uit het jaar 700 na Chr. verhaalt erin van enkele hoogte punten uit het leven dan de legendarische zweedse held Beowulf. Dit boek bevat een proza vertaling van dit epos.

De saga van Grettir de Sterke – vertaald door Tonny Buijs
Horse-shoe Publishing Elden 2002

De engelse uitgeverij Penguin Books heeft in haar serie Penguin Classics een engelse vertaling van de meeste van de ijslandse Saga’s.

Nederlandse sagen
Uitgeverij Thieme heeft een fotografische herdruk uitgegeven van een aantal sagenboeken uit het eerste deel van de negentiende eeuw met sagen en legenden uit heel Nederland waaronder bijvoorbeeld: Het Limburgsch Sagenboek, Het Zeeuwsch Sagenboek, Het Overijsselsch Sagenboek en Sagen en legenden langs de Noordzee. In een aantal verhalen in deze boeken zijn heidense sporen terug te vinden.

ROMANS

The Wolf and the Raven – Diana L. Paxson
Avon Books, New York, USA 1994
Het eerste deel van de drieluik ‘Wodan’s Children’. Diana brengt de Völsungen Saga opnieuw tot leven. Diana is zelf Asatru en combineert historisch materiaal met haar hedendaagse inzichten over ons geloof en praktijken. In deze vertelling van de saga is Brunhilde de hoofdpersoon. Deze benadering geeft een vernieuwend inzicht over de Völsungen saga.

The Dragons of the Rhine – Diana L. Paxson
Avon Books, New York, USA 1995
Deel twee van de drieluik ‘Wodan’s Children’. Zie ook ‘The Wolf and the Raven’.

The Lord of Horses – Diana L. Paxson
Avon Books, New York, USA 1995
Deel drie van de drieluik ‘Wodan’s Children’. Zie ook ‘The Wolf and the Raven’.

Rhinegold – Stephan Grundy
Bantam Books, New York, USA 1994
Hervertelling van de Völsungen saga. In deze versie is Siegfried de hoofdpersoon. Stephan Grundy is Asatru wat duidelijk merkbaar is in dit boek.

Attila’s Treasure – Stephan Grundy
Michael Joseph LTD, London, England 1996
Een verhaal over strijd, verdeelde loyaliteit, religieuze spanning en sjamanistische krachten.
Het is een hervertelling van minder bekende delen van de Völsungen saga, en gaat over het verblijf van Hagan bij de Hunnen.

Niet alle boeken die op deze lijst vermeld worden zijn nog verkrijgbaar. In bibliotheken is het één en ander nog te vinden en ook bij de Koninklijke Bibliotheek in Den Haag of universiteits- en museumbibliotheken.