Volle Maan 6 januari 2023

Het is hoog tijd
de rollen om te draaien,
en elk van ons
de rol op zich neemt
de moeder van ons allemaal
te behoeden en te behouden:
de planeet aarde!

Het is hoog tijd
te bezien hoe haar te dienen.
Bezielde verbinding.
met de gemeenschap aarde.
Wij erkennen verwantschap
met al onze verwanten:
flora, fauna en toekomstige generaties.

Vlam voor Vrede doet een oproep aan heidenen en paganisten, aan mensen van vele geloven, levensopvattingen of seculier, om met bezielde verbinding de krachten te bundelen voor Moeder Aarde tijdens de volle maan 6 januari 2023.

In Dordrecht wordt tussen 20.00 en 21.00 uur een ritueel uitgevoerd en we hopen dat velen in binnen- en buitenland zich in gedachten met ons zullen verbinden. De Bezielde Verbinding koorden hebben hun weg al gevonden naar Noorwegen, België, Engeland, Schotland, Zweden, Duitsland en Schildpad Eiland (USA).

Zaterdagavond 7 januari wordt er online een internationaal Vlam voor Vrede Bezielde Verbinding (Flame of Frith Frithweaving) ritueel uitgevoerd van 20.30 – 21.00 uur CET (19.30 – 20.30 GMT)

Thuis, met een groep of alleen, in het bos, langs het water: waar of met wie, ieder op eigen manier wijze, verbonden door een koord van Bezielde Verbinding komen we in gedachten samen in de Vredesgaard tussen de werelden.

Het belang van bomen voor de aarde en al het leven is bekend. We kunnen onze bezielde verbinding met de gemeenschap aarde in de praktijk brengen door het planten van bomen. Wie daar de mogelijkheid toe heeft kan zelf een boom planten of geld schenken aan een organisatie die zich daar aan wijdt.

Voorbeeld voor een Vlam voor Vrede Bezielde Verbinding ritueel

Opening

Gegroet gij dwergen, geesten ons goed gezind.
Dwergen der windstreken, dragers van Ymirs schedel.
Noord! Oost! Zuid! West! Heilig en behoud in ons en om ons.
Wakers van de wereld, waak over ons bijeen!

Allen Heil aan de dragers van Ymirs schedel!

Behoud en behoed vredeshoeders in deze en andere werelden!
Alle goden en geesten ons gunstig gezind: weer vijand en verraad!
Keer onheil en kwaad! Belet misleiding en bedrog!
Alle vredeshoeders, de vredesgaard en de Vlam voor Vrede zijn vrij en veilig!

Allen: Heil aan de Vlam voor Vrede

Aanroep

Heil geesten van deze gronden. Heil geesten van dijk en duin.
Heil geesten van weide en woud. Heil geesten van kwelder en kust.
Heil geesten van beemd en broek. Heil geesten van plas en polder.
Heil aan de aarde, heil aan de gemeenschap aarde!
Heil bomen, heil planten, heil dieren!

Allemaal: Heil aan de geesten van deze gronden!

Voorouders raak ons en onderwijs ons!
Help ons om naar het land te luisteren.
Help ons de wateren van de wereld te horen,
om Moeder Aarde in ons hart te voelen.

Allen: Heil aan allen ons voorgegaan: voorouders, oudouders, stamouders!

Heil nakomelingen van nu en later! Heil aan de komende negen generaties!

Allen: Heil aan de komende negen generaties!

Eerbetoon aan de aarde

Gulle aarde, gevende aarde,
heilzaam land, helend land.
Sterkende aarde, steunende aarde,
levendig land, liefdevol land.

Levende aarde, lijdende aarde,
Krachtig land, kwijnend land
Stralende aarde, stervende aarde,
Heilzaam land, huilend land.

Allemaal: Heil aan de aarde, heil aan het land!

Gebed

Alle manieren van leven die de aarde, flora, en fauna boven winstbejag stellen.
Een onvoorwaardelijk basisinkomen voor alle mensen op deze aarde.
Bloemrijke weiden, groene bossen, bloeiende draslanden.
Het op grote schaal (her)planten van bomen.
Een snelle transitie naar duurzame energie.
Bewust consumeren en hergebruiken.
Mensenrechten, democratie en de rechtsstaat.
Het recht op zelfbeschikking voor elk individu.
Het recht op natuurlijke en traditionele geneeswijzen.
Het recht op schoon drinkwater voor alle levende wezens.

Moge deze wensen harten van mensen beroeren!
Moge deze wensen wortelen in vruchtbare aarde!
Moge deze wensen mee waaien met de wind!
Moge deze wensen wielen en woelen in water!
Moge deze wensen ons innerlijk vuur voeden!

Sumbel / aanbieden van offers

Afsluiting

Met elke ademtocht
hernieuwen we de band
met al wat leeft.

Moge ons denken en doen
een liefdevolle bijdrage leveren
voor alle levende wezens.

Moge ons denken en doen
een liefdevolle bijdrage leveren
aan komende kinderen en kindskinderen.

Heil! Allen: Heil!