Trance-reis naar de vredesgaard

Een vredesgaard tussen de werelden
Een traag stromende rivier slingert zich door het landschap. Tegenover een bocht in de waterweg staan bomen in een halve kring. Samen met het water vormen ze een wijde cirkel, een natuurlijke beschutting voor de vredesgaard. Diep wortelen linde, eik, beuk, wilg, ijf, es, vlier, lijsterbes en berk in de aarde en helpen ons op hun wijze vrede, vrijheid en voorspoed te verspreiden. Net als de wind die het naar alle kanten laat waaien. Het water laat het met zich mee stromen.
Bij de oever brandt ons vredevuur. Wij voeden de vlam met gebed en zang. De vlammen houden onze hartstocht brandend, het verlangen de vrede te bewaren of te brengen waar nodig. De vlammen voeden ons verlangen te blijven kiezen voor duurzaamheid, saamhorigheid en evenwicht.

Het vuur sprak tot me: ‘Ik ben een vlam voor vrede, ik ben vuur voor harmonie. Des te meer ik word gevoed, des te vaker kan ik hoog oplaaien. Kom naar me toe en deel je zorgen met me, vertel me waar je bang voor bent. Weet dat je angst en zorgen mijn vlammen voeden. Ik ben vuur, mijn kracht is licht en warmte, verandering en omvormen. Besef dat ik angst, wanhoop en zorgen kan omvormen tot vrede, veiligheid en vrijheid. Je bent welkom als je de behoefte voelt je opnieuw te verbinden met harmonie en saamhorigheid.
Kom naar de vredesgaard om het vuur van vrede te versterken en ik zal jou kracht schenken, opdat je vrede, veiligheid, vrijheid en voorspoed in je hart mee naar huis neemt, en zo aan midgaard, de aarde, schenkt!

Trance-reis naar de Vredesgaard
Heil aan de geesten van de vredesgaard!
Heil aan de vredeshoeders!
Heil aan allen die samenwerken
voor vrijheid, veiligheid en vruchtbare vrede!
voor saamhorigheid, evenwicht en duurzaamheid!

Ga in een gemakkelijke houding staan, zitten of liggen….
Haal een paar keer diep adem en laat alle dagelijkse beslommeringen voor wat ze zijn….
Stel je in gedachte voor dat je tussen de werelden treedt…
Open je innerlijke ogen….

Een rivier slingert zich door het landschap….
Van waar je staat zie je een pad dat naar de rivier leidt…
Je loopt over het pad en bij de rivier buigt het af en strekt zich evenwijdig aan water voor je uit…
Al snel kom je bij een bocht in de rivier en je loopt de vredegaard binnen….
Kijk om je heen, neem de plek in je op…
Aan de over brandt een vuur, de vlammen nodigen je uit om dichterbij te komen….
Verderop vormen bomen een natuurlijke beschutting…. eik, beuk, wilg, berk, vlier, lijsterbes, elm, ijf, es…
Je ziet mensen en geesten in harmonie bij elkaar….
De bomen stralen veiligheid en evenwicht uit…..
Zoek een plek in de vredesgaard waar jij je op je gemak voelt. Ben je liever alleen tussen de bomen en kijk van een afstandje naar het vuur, zoek je een zitplaats  op de boomstammen die rond het vuur liggen of dans je mee rond het vuur…
Je hoort de samenzang van mensen en geesten die de vlammen voeden en hoog doen oplaaien….

© Frigga Asraaf