Bezielde verbinding, deel 3

Levend land leer ons
te luisteren naar jouw taal:
hoe heilzaam te telen.
Gemeenschap aarde,
water, wind, land, lucht,
zon, maan en sterren.
Samen, samenwerking, samenleving
bevordert verbinding.
Flora en fauna
maken mensen deemoedig.
Minder nemen, meer geven.
Denk globaal, handel lokaal.

Een belangrijke basis is gezonde grond en goede bodembiodiversiteit. Het Bezielde Verbinding ritueel van 2 juli stond in het teken hiervan. Deelnemers hadden een handje aarde meegenomen en dit is in een schaal gemengd. Samen met klankschalen hebben we de runen Othila, Gebo en Wunjo gezongen voor de grond om het te bekrachtigen en zegenen. Aan het eind van het ritueel kreeg iedereen weer wat aarde mee naar huis en een deel is geofferd bij de boom in de tuin van Door in Dordrecht.

Het volgende Bezielde Verbinding ritueel is op 28 oktober 2023 in Dordrecht.

Alle machten in Midgard en de andere werelden,
oprecht toegewijd aan het behoeden
van de aarde, Moeder Aarde:

Voed de wil en wens van hen die
genoegen nemen met wat nodig is,
bijdragen van betrokken burgers,
bundeling van welwillende krachten.
Elke stem en beweging die zich bekommert
om het lot van het levende land.

Steun en sterk allen die natuurinclusief werken
en biodiversiteit bewaken en bevorderen.

Doordring mensen ervan hoe doorslaggevend het is
om van ecocide een internationale misdaad te maken!