Ostara 2019


Voorjaar! Tijd om vrede te zaaien!

Vul een zakje met zaadjes voor vrede en een stukje papier met onderstaande tekst en uitleg:

Neem een paar zaadje voor vrede uit dit zakje. Stop ze in de grond, vul de inhoud van het zakje weer aan met zaden en wensen voor vrede en geeft het door aan de volgende (tekst gaat verder onder de afbeelding).

We staan schouder aan schouder met allen die onderstaande steunen:

Alle manieren van leven die de aarde,
planten, dieren en mensen boven winstbejag stellen.
Schoon drinkwater als recht voor alle levende wezens.
Schone grond, schone lucht en schoon water.
Het op grote schaal (her)planten van bomen.
Bewust consumeren en hergebruiken.
Mensenrechten, democratie en de rechtsstaat.
Het recht op zelfbeschikking voor elk individu.
Het recht op natuurlijke en traditionele geneeswijzen.

Stel je voor: wereld wijde harmonie, balans, mededogen, verbinding, respect, begrip, samenwerking, gastvrijheid en verdraagzaamheid! Bereidheid om te delen! Duurzaamheid! Mensen van verschillende culturen en kleuren die vreedzaam samenwerken, die elkaar bijstaan en elkaar ruimte gunnen voor eigenheid.

Moge deze wensen wortelen in vruchtbare aarde!
Moge deze wensen harten van mensen beroeren!

Moge deze wensen mee waaien met de wind!
Moge deze wensen wielen en woelen in water!

Laat dit onze goede gift zijn aan toekomstige generaties!