Trance-reis

De vredesgaard tussen de werelden
In een bocht in de rivier staan bomen in een halve kring. Samen vormen de bocht en bomen een natuurlijk cirkel. De wortels van eik, linde, vlier, beuk, appel, berk, ijf, lijsterbes en wilg, dringen diep door in de aarde en zij helpen op hun eigen wijze vrede, vrijheid en voorspoed te verspreiden. De wind waait het naar alle kanten en water neemt het mee in haar stromen.
Bij de oever brand een vuur, brandt de vlam van vrede. Het vredevuur houdt de hartstocht brandend te blijven vechten voor vrede, veiligheid en vreugde. De vlammen voeden ons verlangen te blijven werken aan duurzaamheid, evenwicht en saamhorigheid.

Vredevuur
Het vuur sprak tot me: ‘Ik ben een vlam voor vrede, ik ben vuur voor harmonie. Des te meer ik word gevoed, des te vaker kan ik hoog oplaaien. Kom naar me toe en deel je zorgen met me, vertel me waar je bang voor bent als je daar behoefte toe voelt. Weet dat ook je angst en zorgen mijn vlammen voeden. Ik ben vuur, mijn kracht is licht en warmte, mijn kracht is verandering en omvormen. Besef dat ik angst, wanhoop en zorgen kan omvormen tot vrede, veiligheid en vrijheid. Kom naar de vredesgaard als je de behoefte voelt je opnieuw te verbinden met harmonie en saamhorigheid.

Reis tussen de werelden naar de vredesgaard om de Vlam voor Vrede te versterken en ik zal jou kracht schenken, opdat je vrede, veiligheid, vrijheid en voorspoed in je hart mee naar huis neemt, en zo Midgard in!

Trance-reis naar de Vredesgaard
Heil aan de geesten van de vredesgaard!
Heil aan de vredeshoeders!
Heil aan allen die samenwerken
voor vrijheid, veiligheid en vruchtbare vrede!
voor saamhorigheid, evenwicht en duurzaamheid!

Ga in een gemakkelijke houding staan, zitten of liggen….
Haal een paar keer diep adem en laat alle dagelijkse beslommeringen voor wat ze zijn….
Stel je in gedachte voor dat je tussen de werelden treedt…
Open je innerlijke ogen….
Voor je geestesoog zie je een landschap… een rivier slingert zich er doorheen….
Van waar je staat zie je een pad dat naar de rivier leidt…
Je loopt over het pad en bij de rivier buigt het af en strekt zich evenwijdig aan water voor je uit…
Al snel kom je bij een bocht in de rivier en je loopt de vredegaarde in….
Blijf even staan… kijk om je heen, neem deze plek in je op…
Op het zand bij de oever brandt een vuur, de vlammen nodigen je uit om dichterbij te komen….
Verderop vormen bomen een natuurlijke beschutting…. eik, linde, vlier, beuk, appel, berk, ijf, lijsterbes en wilg…
De bomen stralen veiligheid en evenwicht uit…..
Je ziet mensen en geesten in harmonie bij elkaar…. Trommelslagen klinken als de hartslag van moeder aarde… stemmen zingen op het ritme een lied voor vrede…. trommelslagen en zang voeden de vlammen en doen ze hoog oplaaien…

Zoek een plekje waar je je op je gemak voelt… tussen de bomen, vlij je neer op een van de boomstammen die rond het vuur liggen of dans mee rond het vuur…

© Frigga Asraaf