Forum | Smileys | FAQ
» Welkom Help
 
Registreer gebruiker

Our policy:


De bedoeling van dit forum is te fungeren als een virtueel hof voor aanhangers van het germaans heidendom (asatru, noordse traditie, vanatru enz. Natuurlijk zijn ook mensen van andere stromingen welkom. Men kan hier binnen wandelen, rustig in een hoekje wat gaan zitten lezen of bij andere mensen aanschuiven voor een praatje bak of een diepzinnige discussie, het gebouw verkennen, een wandeling maken in de tuin, de binnenplaats bekijken of aan de slag in de werkplaats. Het is de bedoeling dat we hier open en eerlijk met elkaar omgaan. Het kan er in een discussie best fel en hard aan toegaan, maar we hoeven het aan het eind van een gesprek niet met elkaar eens te zijn. Met discussieren bedoelen we hier het uitwisselen van gedachten, ervaringen noem maar op. Een ander overtuigen van je eigen mening hoort daar dus niet bij. Tegen kritiek en vergelijkingen is op zich geen bezwaar, maar nutteloze negatieve uitlatingen ten op zichte van andere religies, stromingen en tradities worden niet op prijs gesteld. De invloed van het christendom op het heidendom is algemeen bekend. Dat dit ter sprake komt is ook geen bezwaar, maar we hoeven onszelf niet als slachtoffers te presenteren. Mensen die zich niet aan de spelregels van dit forum willen houden zijn niet welkom en worden indien nodig verwijderd.

1) Laat iedereen in zijn waarde.
2) Val niemand aan op persoonlijke meningen en/of levensstijl.
3) Val ons niet lastig met racistische meningen en vooroordelen
4) Het is absoluut niet nodig overal op te reageren.
5) Als een onderwerp je niet interesseert bemoei je er dan niet mee.
6) Verkondig je eigen mening in plaats van in algemeenheden te spreken.

Op het gehele forum, is nederlands de voertaal. We babbelen met elkaar in spreektaal en spelen met taal kan best lollig zijn. Over (dyslectische)taalfouten wordt niet gezeurd, maar we vragen iedereen wel het vooral te onpas gebruiken van de engelse taal achterwege te laten evenals sms-taal (oftewel schrijf woorden gewoon volledig op). Het gaat er om dat het leesbaar blijft en we elkaar kunnen begrijpen. Zinnen laten beginnen met een hoofdletter en eindigen met een punt draagt hier zeker ook toe bij.

Na aanmelden bij het forum ontvang je een e-mail met een wachtwoord om te kunnen inloggen.

Veel plezier!
Copyrights
Copyright 2003 Bubblebrain. Alle rechten voorbehouden. Powered by BubbleBoard v2.9.24
2002-2003 Taco Hoekwater