Forum | Smileys | FAQ
» Welkom bezoeker Registreer | Inloggen | Voorkeuren | Profiel | Zoeken | Forum gelezen
 
Nehelennia's Hof
  »  Asatru
    »  Asatru-EU statement
     »  empty
  
 
 
 
Alu default Asatru-EU statement
leeg omhulsel

(14 sep 2015, 16:28pm)
De Ásatrúarfélagiđ uit IJsland heeft haat-berichten ontvangen, omdat zij homo-rechten en het homo-huwelijk respecteren.

"Wij, de groepen en enkelingen achter het Asatru-EU netwerk ondersteunen en delen het standpunt van Ásatrúarfélagiđ om niet te discrimineren.

Wij geloven in een werkelijkheid bevolkt door ontelbare wezens zoals goden, voorouders, landgeesten, reuzen, mensen enzovoorts die naast elkaar bestaan en onlosmakelijk met elkaar verbonden zijn.

Wij zijn de mening toegedaan dat Asatru geen exclusieve religieuze benadering kent, heidendom is open voor iedereen die ervoor kiest.
Wij benadrukken ons geloof in respect, in respect voor anderen.

Wij geloven in vrede, in openheid van geest en in de moed om anderen hun eigen ruimte te gunnen."

- Eldaring e.V. (ER), Germany
- De 9 Werelden (D9W), Netherlands
- Het Rad, Netherlands
- Verein für Germanisches Heidentum e.V. (VfGH), Germany
- Clan Ostara, France
- Forn Sed Sverige (FSS), Sweden
- Ásatrú Ibérica, Spain
- Gotland Forn Sed (GFS), Spain
- The Kith of the Tree and the Well (KTW), UK
- Asatru-UK, UK
- Ĺsatrufellesskapet Bifrost, Norway
- Les Enfants d'Yggdrasill (LEY), France

Naast de groepen die onderdeel uitmaken van het Asatru-EU netwerk steunen de volgende groepen onze verklaring ook:

- NornirsAett, Germany
- Asatru Schweiz, Switzerland
- Heidenvlam, Netherlands

*********

"We, the groups and individuals behind the Asatru-EU network support and share Ásatrúarfélagiđ's non-discriminatory stance.

We believe in a reality populated by uncountable beings, such as gods, ancestors, land-wights, etins, humans, etc., all co-existing with equal value and unbreakable interdependance.

We are firmly committed to Asatru as a non-exclusive religious approach, heathenry is open for everyone who chooses so.

We strongly believe in respect, in respecting others and in frith, in open-mindedness and the courage to grant others their space.”

- Eldaring e.V. (ER), Germany
- De 9 Werelden (D9W), Netherlands
- Het Rad, Netherlands
- Verein für Germanisches Heidentum e.V. (VfGH), Germany
- Clan Ostara, France
- Forn Sed Sverige (FSS), Sweden
- Ásatrú Ibérica, Spain
- Gotland Forn Sed (GFS), Spain
- The Kith of the Tree and the Well (KTW), UK
- Asatru-UK, UK
- Ĺsatrufellesskapet Bifrost, Norway
- Les Enfants d'Yggdrasill (LEY),

Besides the member groups of the Asatru-EU network we have received messages from other groups that will support and share the joint statement:

- NornirsAett, Germany
- Asatru Schweiz, Switzerland
- Heidenvlam, Netherlands


Aangepast door Alu op 9 nov, 11:23am

'Jezelf zijn' en 'Je eigen leven leiden': twee moderne sprookjes....
Del Tear View


 
 
Nehelennia's Hof
  »  Asatru
    »  Asatru-EU statement
     »  empty
  

Copyrights
© Copyright 2003 Bubblebrain. Alle rechten voorbehouden. Powered by BubbleBoard v2.9.24
© 2002-2003 Taco Hoekwater
Opgehaald in 0.007488 seconden. 21 okt, 10:25am